התמונות של רנה ועומר.

אלו כל התמונות שהספקנו לצלם עם עומר ורנה.