מצורפות פה כמה תמונות של רנה בפארק הירקון. התמונות צולמו כאשר הייתה בת חצי שנה עד שנה.